Tulosta

2. Tutkinnon rakenne

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja muodostuu kolmesta yhteisestä ammatillisesta tutkinnon osasta, jotka ovat pakollisia kaikille tutkinnon suorittajille ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on valmis, kun tutkinnon perusteissa määritelty ammattitaito on tutkinnon osittain osoitettu. Tutkintonimike on lähihoitaja.

Yhteiset ammatilliset opinnot:

Kasvun tukeminen ja ohjaus

Hoito ja huolenpito

Kuntoutumisen tukeminen

   

Valinnaiset tutkinnon osat :

Asikaspalvelu ja tietohallinta

Ensihoito

Kuntoutus

Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Mielenterveys ja päihdetyö

Sairaanhoito ja huolenpito

Suu- ja hammashoito

Vammaistyö

Vanhustyö