SOSIAALIOHJAAJA

 Työtehtävät ja työpaikat
Sosiaaliohjaajan tehtäviin kuuluvat  kotipalvelu ja vanhustenhuolto. Työ vammais-, päihde- ja lastenhuollon alalla lisääntyy. Sosiaaliohjaaja järjestää palveluja erityisesti aikuisille, mutta myös perheille. Kun sosiaaliohjaaja toimii kotipalvelun ohjaajana, hänen työnsä on vaihtelevaa: Asiakkaat pyytävät häneltä apua. Hän arvioi millaista palvelua tarvitaan sekä järjestää palveluita. Hän  suunnittelee kotipalvelutyötä. Vanhus-, vammais- tai päihdehuollossa sosiaaliohjaaja kertoo asiakkaalle ja hänen perheelleen, mitä palveluja voi saada. Sosiaaliohjaaja toimii myös esimiehenä ja johtajana, joten hänen työhön kuuluu hallinto-, kehittämis- ja suunnittelutehtäviä. Hänellä on myös taloudellinen vastuu toiminnasta. Viime vuosina on yleistynyt työ, jossa yhden alueen ihmisillä on omat hoitajat. He vastaavat oman alueen väestön palveluista. Työ on laaja-alaista ja monet ammattiryhmät tekevät yhteistyötä. Sosiaaliohjaaja työskentelee usein kunnan tai kaupungin virastossa. Hän tekee myös kotikäyntejä. Sosiaaliohjaajan työpaikka voi olla myös laitos (vanhainkoti, huoltola tms.). Työ on tavallisesti päivätyötä. Vanhainkodissa ja erilaisissa huoltolaitoksissa on myös 2-vuorotyötä.

Koulutus
Peruskoulun jälkeen täytyy suorittaa ammatillinen perustutkinto, esimerkiksi lähihoitajan tutkinto. Sen jälkeen sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto on sopiva koulutus ammattiin.

Ammatin vaatimukset
Sosiaaliohjaajan täytyy osata organisoida ja arvioida asiakkaiden palvelutarpeita. Hänen täytyy tuntea sosiaaliturvajärjestelmä ja palvelut. Hän haluaa kuunnella asiakasta. Hän on positiivinen ja tulee toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Sosiaaliohjaaja tapaa työssä ihmisiä, joilla on hyvin erilainen elämäntilanne. Siksi elämänkokemuksesta on hyötyä. Työkokemus myös oman perheen ja talouden hoidosta on eduksi.

Palkkatietoja
Virka- ja työehtosopimus määrää palkan. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuorotyölisää. Työpaikkakunnan sijainti vaikuttaa myös palkkaan. Yksityinen työnantaja ja työntekijä sopivat palkasta keskenään.

              valtio           kunnat         yksityiset

naiset        0                 1793             1634

miehet        0                 1848             1701


 

Palkkatiedot ovat v. 2000

Työmarkkinat
Työtilanne on heikko. Uusia virkoja ei perusteta. Alan  koulutusta ei vähennetä. Erilaiset järjestöt ja yksityiset yritykset ottavat kuitenkin lisää työntekijöitä.
 

 

Avoimia työpaikkoja / työnhakijoita työvoimatoimistossa koko maassa

v. 2003       2254 /    2363

v. 2002       2059 /    2355

v. 1999        587 /    2456

Muuta aineistoa
Julkaisu: Sosiaalialan ammatteja (Työministeriö)


Sosiaaliala

Vaihtoehtoiset nimikkeet
ALUESIHTEERI
KOTIPALVELUN OHJAAJA
LÄHIHOITAJA
NEUVOJA
OHJAAJA
PALVELUTALON HOITAJA
PALVELUTALON JOHTAJA
PROJEKTISIHTEERI
TOIMINNAN OHJAAJA

Eila Uimonen 2004