MIELENTERVEYSHOITAJA, LÄHIHOITAJA

 

Työtehtävät ja työpaikat
Mielenterveyshoitaja hoitaa ja kuntouttaa eri-ikäisiä potilaita, joilla on psyykkisiä ongelmia. Tavoite on, että potilas selviytyy jokapäiväisessä elämässä, hän voi palata takaisin työhön tai ainakin elää omaa itsenäistä elämää. Mielenterveyshoitajia työskentelee erilaisissa hoitolaitoksissa, mielisairaaloissa, sairaaloiden psykiatrisilla klinikoilla ja osastoilla, mielenterveystoimistoissa ja -neuvoloissa, kuntoutuskodeissa, ryhmäkodeissa, päiväosastoilla, yksityisissä hoitokodeissa, kotipalvelussa, kriminaalihuollossa, päihdehuollossa ja terveyskeskuksissa. Heitä toimii myös eri järjestöjen palveluksessa sekä työnohjaus- ja neuvontatehtävissä.

Mielenterveyshoitaja keskustelee sekä kuuntelee ja tukee potilasta. Hän auttaa potilasta ruokailussa, peseytymisessä, pukeutumisessa ja muissa jokapäiväisissä toimissa. Kriisihoidossa eli akuutissa ensiavussa mielenterveyshoitaja auttaa potilasta perhekriiseissä ja muissa kriiseissä, esimerkiksi, jos potilas on yrittänyt itsemurhaa. Joskus työhön kuuluu myös pakkotoimenpiteitä, esimerkiksi pakkolääkitystä tai hänet täytyy eristää muista potilaista. Kun potilas tulee sairaalaan ensiapuun, mielenterveyshoitaja huolehtii siitä, että potilaan hoito jatkuu akuutin vaiheen jälkeen.

Työssään mielenterveyshoitaja toimii lääkärin ohjeen mukaan. Hän on potilaan omahoitaja ja suunnittelee potilaan hoidon. Mielenterveyshoitaja voi olla työssä potilasryhmissä ja osallistua esimerkiksi musiikki- ja taideterapiaan. Hän tekee potilaiden kanssa retkiä, pelaa pelejä, käy kävelyllä, askartelee ja kuuntelee musiikkia. Mielenterveyshoitaja tekee myös kotikäyntejä potilaan luokse. Hän opettaa potilaille arjen taitoja, rahankäyttöä, ruoanlaittoa, puhtautta jne. Mielenterveyshoitaja tekee yhteistyötä potilaan omaisten ja muiden hoitoryhmän jäsenten kanssa.

Työtehtävät ja työajat vaihtelevat sen mukaan, työskenteleekö mielenterveyshoitaja avohoidon puolella vai sairaalassa. Myös sairaalassa työ vaihtelee suljetulla ja avo-osastolla. Useimmiten mielenterveyshoitajan työ on kolmivuorotyötä. Koska mielenterveyshoitajan koulutus muuttuu laaja-alaisemmaksi, myöskin työtehtävät muuttuvat tulevaisuudessa.

Koulutus
Mielenterveyshoitajalla on lähihoitajan tutkinto mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelmassa. Tutkinnon voi suorittaa myös näyttötutkintona. Näyttötutkintona voi suorittaa myös esimerkiksi psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnon. Mielenterveyshoitajan ammattinimikettä saavat käyttää vain tietyt opinnot suorittaneet henkilöt.

Ammatin vaatimukset
Mielenterveyshoitajan työssä tärkeintä on hänen oma persoonansa. Hänen täytyy jaksaa kuunnella ja tehdä huomioita. Mielenterveyshoitaja on empaattinen, henkisesti tasapainoinen ja realistinen. Hänen työskentelee itsenäisesti sekä hoitoryhmässä. Hänen täytyy ottaa huomioon, että jokainen potilas on yksilö ja jokaisella on erilaiset tarpeet. Taito ratkaista ongelmia on välttämätön. Myös hyvä fyysinen terveys on tärkeää, sillä fyysistä voimaa tarvitaan esim. akuuttipotilaiden vastaanotossa ja vanhusten osastolla.

Palkkatietoja
Kunnilla palkka muodostuu peruspalkasta sekä erilaisista henkilökohtaisista ja muista lisistä.

          valtio             kunnat         yksityiset

naiset    2099               1946            1579

miehet    2123               2094            1645

Palkkatiedot ovat v. 2000

Työmarkkinat
Pätkä- ja keikkatyöt ovat yleisiä.

Avoimia työpaikkoja / työnhakijoita työvoimatoimistossa koko maassa

v. 2003        729 /    1304

v. 2002        645 /    1426

v. 1999        251 /    2119

 

Muuta aineistoa
Video: Hoitoalan ammatteja (1996)

Julkaisu: Terveydenhuollon ammatteja (Työministeriö)

Vaihtoehtoiset nimikkeet
LÄHIHOITAJA


Eila Uimonen 2004